عکس تیپ جالب و دیدنی یک دختر در تجمع مردم مشهد


پوستری در دست یک دختر در تجمع مردم مشهد مقابل سرکنسولگری عربستان که روی آن نوشته : من سربازت هستم ژنرال سلیمانی: